Mortons neurom

Mortons neurom kan också kallas mortons syndrom eller mortons sjukdom. Det är ett tillstånd som drabbar en nerv i främre delen av foten och som skapar smärta. Ibland uppstår också nedsatt känsel i tårna. Det vanligaste är att smärtan finns i framfoten och då framför allt mellan tredje och fjärde tån, men det kan variera. Det är oklart varför nerven skadas så mortons neurom uppstår, men en förklaring kan vara ett ökat tryck på nerven på grund av nedsjunkna främre fotvalv.
 
Neurom är benämningen på en svullnad som kan uppstå i en nerv. Det är den här typen av svullnad som gör att symptomen på mortons neurom uppstår. Vid mortons neurom kan det också uppstå en knuta i nerven.

Symptom

  • Smärta i främre delen av foten, som strålar ut mellan tårna
  • Brännande smärta som blir värre vid belastning
  • Huggande smärta vid aktivitet
  • Smärta som blir värre av för trånga skor och av belastning
  • Nedsatt känsel i de tår som finns i smärtområdet

Att gång på gång få förhårdningar under främre delen av foten kan vara ett tecken på att det främre fotvalvet är nedsjunket. Att det främre fotvalvet är nedsjunket kan leda till att mortons neurom uppstår.

Behandling

En viktig del av behandlingen vid mortons neurom är att förstå hur skadan ser ut, att det handlar om en nerv som påverkats och att det är det som skapar symptomen. Att förstå problemet gör att det blir lättare att förstå hur avlastningen kan se ut, och varför det är viktigt att minska trycket på nerven.

Det första att prova är avlastning som skapas genom pelott, ortopediska skoinlägg eller specialskor. Förbättring kan också skapas genom övningar som gör fotens muskler starkare. Ytterligare ett alternativ är att använda laserbehandling för att minska svullnaden och smärtan. Om inga av dessa alternativ hjälper kan kortisoninjektion eller operation bli aktuellt.

Pelott

Vid mortons neurom är det viktigt att fotvalvet får hjälp att hamna i ett normalt läge. Pelott är ett hjälpmedel som ger stöd till den främre valvbågen och som ger avlastning till trampdynan på framfoten. På det sättet minskar trycket på nerven och symptomen kan minska.
 
En pelott för framfoten kan antingen klistras in direkt i skon eller på en sula. Sätts den fast på en sula blir den lättare att flytta mellan olika skor, men det är inte i alla typer av skor det går att att använda en sula.

Rymliga skor

Att använda trånga skor eller skor som har klack gör att belastningen på nerven ökar, vilket gör att problemen vid mortons neurom ökar. Pelotten kan inte få den önskvärda effekten om skorna är trånga, och fotvalvet kan då inte få den hjälp det behöver. I skor med klack hamnar belastningen längre fram på foten, vilket också gör att pelottens effekt försämras och att trycket på nerven ökar.
 
Att skapa avlastning genom att använda rymliga skor och ge bra stöd till valvbågen till exempel genom att använda pelott kan däremot ge mycket symptomlindring.

Varför får man mortons neurom?

Orsaker till mortons neurom kan vara:
  • Nedsatt rörlighet i mellanfoten och vid hälbenet
  • Användande av skor som är trånga runt tårna
  • Frekvent användande av skor med klack

Dessa saker kan leda till att det blir en ökad belastning på den främre delen av fotvalvet och att det sjunker ner. Det i sin tur kan leda till att en nerv påverkas på det sätt som leder till mortons neurom.

Operation

Operation av mortons neurom är en behandling som bara används om inga andra alternativ fungerar. Vid mortons neurom finns det en nerv som blivit påverkad och det kan skapas en knuta på nerven som leder till smärta. Vid operationen tas knutan bort. Operationen sker med lokalbedövning och tar ungefär tjugo minuter.
 
Efter operationen är det normalt att känna smärta. Ett visst obehag och svullnad kan finnas kvar i flera månader, men de flesta kan belasta foten inom en vecka och det är möjligt att återgå även till fysiskt belastande arbeten inom en månad.