Högt fotvalv

Hur ens fotvalv ser ut är något medfött och går därför inte att förändra eller bota. De olika alternativ som finns är högt fotvalv, normalt fotvalv och lågt fotvalv. Både lågt och högt fotvalv kan leda till problem eftersom belastningen inte blir riktigt som den ska. Trots att det inte går att göra något åt hur fotvalvet ser ut så går det att förebygga och lindra problem som kan uppstå, till exempel genom inlägg och att välja skor med tanke på fotvalven.

Vad innebär det att ha högt fotvalv?

Högt fotvalv kan leda till smärta som beror på att belastningen inte blir jämnt fördelad utan hamnar på en mindre del av foten. Genom det kan också nerver påverkas, vilket kan leda till domningar. Förutom det kan ett högt fotvalv leda till en rad andra problem.

Pronation

Pronation betyder att foten vinklas inåt, vilket kan leda till ytterligare smärta och felbelastning. Smärtan kan vara i foten, men också i underben, knä eller längre upp i kroppen. När foten är vinklad på ett felaktigt sätt leder det till att även andra delar av kroppen påverkas.

Supination

Supination betyder att foten vinklas utåt. Problemen som kan uppstå på grund av det är desamma som vid pronation. Belastningen blir felaktig både i foten och längre upp i kroppen, vilket kan leda till smärta.

Hammartå

Hammartå är ett tillstånd när en eller fler tår blir krökta och lägger sig över varandra. Det skapar för det mesta smärta. Hammartå får man ofta på grund av för trånga skor. Det kan bero på högt fotvalv eftersom det med högt fotvalv kan vara svårt att hitta tillräckligt rymliga skor. Hammartå kan också bero på att någon av tårna är längre än de andra och på grund av det lätt hamnar i kläm i skor och därför blir krökt.

Vanliga symptom

  • Smärta som beror på att framförallt framfoten och hälen belastas
  • Förhårdnader under tålederna eller vid sidan av dem
  • Irriterade nerver
  • Domningar i främre delen av foten
  • Felställningar i tårna
  • Känsla av instabilitet
  • Skador på fotens utsida, som på yttre sidoledband, på muskelsenor eller på den yttre fotknölen
  • Problem med tryck mot fotryggen

Behandling

Den behandling som hjälper vid problem som beror på högt fotvalv är framför allt hjälpmedel som fördelar belastningen på ett bättre sätt och ger det stöd foten behöver. Blir belastningen mer jämn brukar symptomen minska. Finns det pronation, supination eller hammartå kan de problemen bli hjälpta av samma saker.

Inlägg

Hålfotsinlägg kan ofta vara det som hjälper bäst vid högt fotvalv. Det finns många olika sorters hålfotsinlägg, det vanligaste är att de är i form av sulor som läggs i skorna, men det finns också varianter där inlägget sitter på ett strumpliknande tyg. Hålfotsinlägg kan vara olika höga och gjorda i olika material. De finns i olika storlekar, precis som skor. Det kan vara svårt att veta vilket som ger bäst hjälp, så det som rekommenderas är att prova ett par standardinlägg och efter att ha använt dem ett tag utvärdera hur effekten blivit. Med hålfotsinlägg får fötterna stöd så att belastningen kan fördelas jämnare och problem kan förebyggas.

Bra stabila skor

Vilka skor som används spelar också roll vid högt fotvalv. Det är viktigt att ha skor med tillräckligt mycket utrymme, så att trycket mot fotryggen inte blir för stort. Stabila skor ger det stöd foten kan behöva och tillsammans med inlägg kan belastningen fördelas och eventuell pronation eller supination korrigeras. I vissa fall kan specialgjutna inlägg behövas för att uppnå bästa effekt. Har hammartå uppstått kan det vara lämpligt.

Varför får man högt fotvalv?

Högt fotvalv är för det mesta medfött. Det går att leva länge utan att känna av några problem, men det höga fotvalvet gör att belastningen blir fördelad på en mindre del av foten. Det i sin tur gör att de områden som belastas blir överbelastade. Problem som beror på högt fotvalv kan komma plötsligt, men de beror på en överbelastning som skett under lång tid.