Hälseneinflammation

Hälseneinflammation är ett smärtsamt tillstånd som drabbar din hälsena strax ovanför hälen. Trots namnet handlar det dock inte om någon inflammation i medicinsk mening. Snarare handlar det om att småskador i senan inte läker som de ska. Hälseneinflammation uppstår ofta som en konsekvens av hård träning eller att någonting i träningen förändrats. Det kan till exempel handla om att du gått över till hårdare träning, eller att du bytt skor som belastar dina fötter på ett annat sätt.

Symptom

De vanligaste symptomen på hälseninflammation består av smärta i hälsenan, vanligtvis i mitten av senan eller lite längre ned. Många patienter kan också känna små knölar eller svullnader på hälsenan. Det är också vanligt att smärtan är värre på morgonen, att de första stegen du tar på morgonen gör mer ont vilket kallas för igångsättningssmärta.

Det är inte ovanligt att hälseneinflammation förväxlas med en annan åkomma, hälsporre. Hälsporre är dock en annan typ av åkomma som drabbar fotens undersida, närmare bestämt muskelfästet på hälens undre del.

Sammanfattning av symptom

  • Smärta i hälsenan
  • Stelhet i vaden och fotleden
  • Svullnader på hälsenan

Behandla hälseneinflammation

Hälseneinflammation behandlas bättre och mer effektivt ju tidigare i skedet behandling sätts in. I de flesta fall går det att råda bot på problemet genom att kombinera olika relativt enkla åtgärder: undvika överbelastning, träna med särskilda övningar och byta skor. I många fall går det att fortsätta leva som normalt så länge det inte blir för smärtsamt, men det gör också att läkeprocessen blir längre.

Vila

Första steget i att behandla hälseneinflammation är att börja med att vila den skadade senan. Om du exempelvis löptränar bör du avstå detta tills dess att besvären gått över, eller att en fysioterapeut ger dig klartecken att du kan fortsätta. Forskning visar att det bästa alternativet är att inleda behandling med vila för att sedan sätta igång ett träningsprogram vars belastningsgrad ökas successivt.

Skor och inlägg

Ett bra nästa steg är att se över dina skor och införskaffa passande skoinlägg. Välj ett par bra och stadiga skor där det finns möjlighet att ha skoinlägg utan att det blir för tight. Inläggen syftar till att neutralisera steget så att hälsenan arbetar rakare och därmed belastas mindre.

Kilklack

En kilklack är ett litet inlägg i stötdämpande silikon som placeras under hälarna. Kilklack används i regel under en kortare period för att avlasta hälsenorna.

Varför får man hälseneinflammation?

Hälseneinflammation uppstår i de allra flesta fall som följd av överbelastning. De flesta som drabbas ägnar sig åt någon form av idrott, ofta på elitnivå. Löpning och hopp är två vanliga inslag i träningen. De exakta orsakerna till hälseneinflammation kan dock variera. Det kan till exempel ha att göra med felaktiga gång- eller löpsteg. En annan relativt vanlig riskfaktor är att ha skor som sitter illa. Eller om du drabbats under kort tid drabbats av flera småskador på senan. Det kan röra sig om skador som är så pass små att de inte uppfattats som särskilt allvarliga och där belastningen därför fortsatt ändå. En annan möjlig orsak till hälseneinflammationer är viktuppgång, eftersom detta leder till att belastningen på fötterna ökar.

Sammanfattning av orsaker

  • Överbelastning i samband med träning
  • Felaktiga gång- eller löpsteg
  • Illasittande skor
  • Småskador på hälsenan som inte fått läka ordentligt
  • Viktuppgång

Operera hälseneinflammation

Vid särskilt svåra fall kan det krävas en operation, men det är förhållandevis sällsynt. Om det skulle gå så långt att en operation krävs för att få bukt med problemen så följs den av en relativt lång period av rehabträning. Rehabträningen brukar i regel pågå under ungefär 6 månader. Den mest omedelbara smärtan kan behandlas med värktabletter.
 
I vissa fall ges så kallade skleroserande injektioner vid senan. I sådana fall tas 2-3 sprutor med jämna mellanrum under en period av runt 20-24 veckor. Injektionerna blockerar de nerver som leder till smärta vilket möjliggör återuppbyggnad av senan. Efter varje spruta måste man vila två veckor, därefter går man tillbaka in i vanlig rehabträning.