Hallux rigidus

Vid Hallux Rigidus sker, precis som vid artros, en nedbrytning av ledbrosk. Skillnaden är att Hallux Rigidus drabbar stortån snarare än hela kroppen, vilket också kan härledas till namnet som betyder ”stel stortå”.
 
Åkomman innebär en pålagring runt ledytan vid mötet mellan stortå och fotfäste. Detta i sin tur leder till rejält minskad rörlighet för de flesta, och en helt stel led för somliga.

Symptom

De vanligaste symtomen är ledstelhet, smärta och/eller molande värk efter belastning (exempelvis en promenad). Smärta uppkommer oftast när främre trampdynan belastas, då stortån (som normalt sett går att böja uppåt i mellan 60-90°) drabbas av kraftigt minskad rörligheten och ibland total stelhet.

Även svullnad uppstår relativt ofta och i vissa fall utvecklas benpålagringar på ledens ovansida som kan skava när man har skor på sig.

Behandling

Idag finns det ingen känd behandling som botar hallux rigidus helt och hållet, dock finns olika former av behandlingar som kan minska såväl symtom som besvär.

I många fall klarar sig personer med Hallux Rigidus utan medicinsk behandling och operation. Även om artrosen oftast tilltar med åren behöver det inte betyda ökad smärta i samma grad. Dock bör man förebygga och underlätta så snart som möjligt och då är anpassade inlägg samt särskilt utformade skor  ra hjälpmedel.

Skor med rullsula

Skor med helt platta sulor är rent olämpligt vid Hallux Rigidus. En så kallad rullsula är att rekommendera, eftersom sulan avlastar foten och stortån som slipper full ledrörlighet då sulan gör så att foten och kroppen förs framåt i en mjuk, ”rullande” rörelse.

Även en styv sula kan minska belastningen på stortån, vilket i sin tur kan minska smärtan. Idag finns det välutvecklade tränings- och arbetsskor med inbyggd rullsula som kan vara till stor hjälp. I övrigt är det hos ortopeden man kan få hjälp med att prova ut skor och sulor som passar.

Framfotspelott

Detta är en form av sula som går att ta ur och använda i olika typer av skor. Sulan placeras under skons ordinarie sula, vilket gör att skornas flexibilitet minskas likt tekniken med rullsulan. Att få en individuellt anpassad och väl utformad framfotspelott kan göra stor skillnad för den som drabbats av hallux rigidus.

Anpassade sulor

Personer som har drabbats av hallux rigidus (gäller även artros och hallux valgus) har ofta svårt att ”avveckla steget” som annars sker automatiskt när hälen lyfts och belastningen flyttas framåt över fot- och stortåleden. Vid Hallux Rigidus påverkas förmågan att avveckla steget eftersom stortåleden är mindre rörlig.

Med ett unikt utformat skoinlägg underlättas övergången från det som kallas mellanfotsfasen till avvecklingsfasen. Ett skoinlägg med stark och flexibel konstruktion möjliggör en mer normal gång och avveckling, vilket kan minska besvär med såväl svullnad som akut smärta och mer långvarig värk.

Varför får man hallux rigidus?

I skrivande stund är det okänt varför vissa människor utvecklar hallux rigidus och andra inte. I vissa fall beror det på ett trauma mot stortån då ledbrosket skadats, men det kan också bero på en skillnad i fotens anatomi.

Hallux iigidus utvecklas generellt:

  • Som ett led av naturligt åldrande
  • Hos vuxna personer
  • I åldrarna 30 till 60 år
  • Hos män oftare än kvinnor
  • Efter en skada (ett trauma mot leden)
  • I samband med en reumatisk sjukdom

För att ställa en korrekt diagnos utgår man ifrån personens sjukdomshistoria i kombination med fynd i samband med en undersökning, exempelvis slätröntgen.

Operation

Beroende på graden av artros och Hallux Rigidus kan olika operativa ingrepp erbjudas. Ett av de vanligaste operationsalternativen kallas ”dorsal kilektomi”och innebär att man avmejslar övre delen av ledhuvudet. Ett annat relativt vanligt alternativ, som också används vid lätt eller måttlig Hallux Rigidus, är en så kallad förskjutnings- och förkortningsosteotomi.

Vid mer uttalad Hallux Rigidus, med mycket begränsad rörlighet och stark smärta, erbjuds oftast en steloperation (Artrodes operation). Vid en steloperation avlägsnas ledytorna och fixering sker istället med hjälp av skruvar. Operationen görs oftast med lokalbedövning och tar omkring 30-40 minuter. Vanligtvis kan man åka hem samma dag, så länge man har möjlighet att ha foten i högläge.

Efter en steloperation blir stortån permanent vinklad uppåt vilket hjälper foten att avveckla steget på ett naturligt sätt. Efter operationen används en särskild förbandssko i ett antal veckor, men efter denna period går det ofta att leva på som vanligt.